Ochrona obiektów użyteczności publicznej

chronimy: urzędy, poczty, szkoły, muzea, dworce, szpitale, obiekty sakralne

k

Ochrona fizyczna w obiektach użyteczności publicznej, polega na zapewnieniu bezpieczeństwa, przez naszych przeszkolonych pracowników, wszystkim gościom oraz personelowi takich obiektów jak urzędy, poczty, szkoły, muzea, dworce, szpitale, czy obiekty sakralne.

krok drugi (2/3): wybierz miasto


W zakresie usług nasi pracownicy wykonują działania:

 • zapobiegają kradzieżom,
 • zapobiegają niszczeniu mienia i aktom wandalizmu,
 • kontrolują dostęp osób do obiektu i zapobiegają wejściom na teren chroniony osób nieupoważnionych,
 • nadzorują ruch samochodowy na terenie chronionym, szczegółowa kontrola i ewidencja wjazdów i wyjazdów,
 • służą wszechstronną pomocą oraz udzielaniu informacji klientom.
 •  

  Ponadto przeciwdziałają zdarzeniom mogącym spowodować szkodę i prowadzą obsługę wewnętrznych zabezpieczeń technicznych.

  Nasz system ochrony poddawany jest stałej analizie oraz szczegółowej kontroli wewnętrznej. Naszym ochroniarzom zapewniamy wsparcie Grupy Interwencyjnej.

   

  Oferujemy usługi z zakresu ochorny obiektów uzyteczności publicznej. Nasi wyszkoleni pracownicy, w profesjonalnym umundoruwaniu, dbają o biezpieczneństwo w powierzonych nam placówkach.

  Przed przejęciem obiektu dokonuje się szczegółowej analizy zagrożeń oraz audyt bezpieczeństwa.

  - chronimy obiekty użyteczności publicznej -


  zmień typ obiektu do ochrony