Grupy interwencyjne

Fizyczna ochrona osób i mienia

k

Nasze grupy interwencyjne składają się z przeszkolonych, dobrze znających swój fach, jak i porządek prawa, pracowników. Podejmujemy skuteczne interwencje, adekwatne do każdej sytuacji. Nasze patrole zmotoryzowane i piesze są zawsze gotowe wkroczyć do akcji.

Natychmiastowa interwencja w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia. Wsparcie ochrony, monitoringu, systemów alarmowych.

krok pierwszy (1/2): wybierz miasto realizacji usługi ochrony fizycznej


W zakresie usług oferujemy:

  • zmotoryzowane patrole 24 godziny na dobę gotowe do interwencji
  • wykwalifokowaną kadrę zarządzającą interwencją zdalnie
  • zaplecze sprzętowe, niezbędne w sytuacjach kryzysowych

  • - grupy interwencyjne -